Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.12.2020
  • KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde lisansüstü programların işleyişine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabulüne, bu programlarda eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin düzenlenmesine ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar