Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.10.2018
  • KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar