Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.01.2019
  • KurumÇankırı Karatekin Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar