Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.12.2020
  • KurumÇankırı Karatekin Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (UGSAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar