Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.06.2019
  • KurumÇankırı Karatekin Üniversitesi

Bu Yönetmelik Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YABAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar