Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.09.2020
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Yönetmelik, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında çalıştırılmak üzere coğrafi bilgi sistemi uzmanı ve coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı olarak atanacakların nitelikleri, mesleğe alınmaları, sınavları, yetiştirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile bu idarelerin merkez teşkilatında çalıştırılacak coğrafi bilgi sistemi uzmanı ve coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 49)


Yorumlar