Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi21.04.2019
  • KurumÇukurova Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Çukurova Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar