Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi07.11.2019
  • KurumDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; su yapıları ile etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile gerçekleşmesi muhtemel zararların önlenmesine yönelik olarak su yapıları ile ilgili hizmetlerde alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun


Yorumlar