Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.11.2020
  • KurumDoğuş Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Doğuş Üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar