Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.03.2021
  • KurumDokuz Eylül Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar