Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.08.2011
  • KurumDokuz Eylül Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar