Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.01.2019
  • KurumDüzce Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar