Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.07.2017
  • KurumDüzce Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar