Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOCMER) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.05.2019
  • KurumDüzce Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar