Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.11.2016
  • KurumDüzce Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların ve değerlendirmelerin yapılması, diplomaların verilmesi, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar