Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.04.2020
  • KurumEge Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar