Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.04.2019
  • KurumEge Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EKAM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EKAM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar