Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi04.12.2008
  • KurumElektrik Üretim A.Ş.

Bu Yönetmelik; Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar