Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.04.2020
  • KurumErciyes Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar