Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.02.2021
  • KurumErciyes Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar