Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.05.2020
  • KurumErciyes Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar