Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.10.2019
  • KurumErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar