Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.08.2019
  • KurumErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar