Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.09.2019
  • KurumErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı birimlerde (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) öğrenci kabulüne, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesine, ölçme ve değerlendirmeye, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar