Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.09.2019
  • KurumErzurum Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmede uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup,Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar