Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.10.2018
  • KurumEskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar