Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.05.2020
  • KurumEskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar