Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.01.2021
  • KurumEskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar