Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.09.2019
  • KurumEskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri ile geçişler, sınavlar ve değerlendirmeler ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar