Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.03.2020
  • KurumFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar