Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.11.2018
  • KurumFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar