Fenerbahçe Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.07.2019
  • KurumFenerbahçe Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organları ile görevlerine ilişkin genel esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Fenerbahçe Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar