Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.09.2020
  • KurumFenerbahçe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar