Fırat Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.03.2019
  • KurumFırat Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Fırat Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar