Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.11.2018
  • KurumGalatasaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organları ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar