Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.09.2018
  • KurumGalatasaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Galatasaray Üniversitesi Fransızca Hazırlık Sınıfı ve Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinin devam etmekle yükümlü oldukları İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı ile Galatasaray Üniversitesine bağlı fakültelerdeki tüm lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin devam etmekle yükümlü oldukları yabancı dil derslerindeki ve Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarındaki eğitim-öğretime, sınavlara ve başarı notunun hesaplanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar