Gazi Üniversitesi Baş Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.01.2013
  • KurumGazi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Baş Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Gazi Üniversitesi Baş ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar