Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.02.2020
  • KurumGazi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar