Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.09.2019
  • KurumGaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünive...

Bu Yönetmelik; tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri hariç Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programlarında eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ön lisans, lisans ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar