Gaziantep Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.09.2019
  • KurumGaziantep Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Gaziantep Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar