Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.02.2021
  • KurumGaziantep Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar