Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.11.2018
  • KurumGaziantep Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programında yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programında yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar