Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.11.2018
  • KurumGebze Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik;Gebze Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar