Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.09.2016
  • KurumGedik Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar