Gedik Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.02.2013
  • KurumGedik Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar