Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.06.2016
  • KurumGedik Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar