Gençlik ve Spor Bakanlığının Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.03.2021
  • KurumGençlik ve Spor Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihaleleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar