Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.04.2019
  • KurumGiresun Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar