Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.04.2019
  • KurumGiresun Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar