Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.10.2018
  • KurumGiresun Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulacak olan Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, amaç, faaliyet alanları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar